OSTRAVSKO INDUSTRIÁLNÍ

... aneb "město v továrně" ve fotografii

Větérka Ignát

Malá příhradová těžní věž s kruhovým obezděním, jámová budova tvořena prakticky jen krytou chodbou (vstupem k zařízení větrací jámy) v režném červeném zdivu. Ventilátorovna a strojovna těžního stroje: oba objekty jsou jednopodlažní v režném červeném zdivu, členěné ocelovými průmyslovými okny a plastickými cihelnými prvky, kryté stanovou a sedlovou střechou. Po ukončení provozu větrací jámy (v roce 1992) využíváno jako sklad a drobná kovovýroba. Všechny 3 objekty prohlášeny dne 10. 8. 1993 nemovitými kulturními památkami.

Zdroj: https://registr.cvut.cz/

 
© Michal Šíma - Všechny fotografie zveřejněné na tomto webu jsou osobním vlastnictvím autora. Jejich zneužití je trestné! Další šíření, kopírování či jiné použití je možné jen s jeho písemným souhlasem. Chráněno autorským zákonem č.121/2000 Sb.