OSTRAVSKO INDUSTRIÁLNÍ

... aneb "město v továrně" ve fotografii

Energetika Vítkovice

Počátky Energetiky Vítkovice jsou spjaty s Vítkovickými železárnami. Roku 1912 byl ustaven závod Elektrárna zajišťující výrobu a rozvod elektrické energie, tepla, stlačeného a dmýchaného vzduchu. Postupně byly do jeho struktury začleněny provozy vodního a plynového hospodářství.K 1.07.1995 vznikla divize VÍTKOVICE Energetika jako součást a.s. VÍTKOVICE. Dnem 29.12.2000 došlo k jejímu prodeji a tím se společnost stala 100 % dceřinnou společností Severomoravské energetiky s obchodním názvem Energetika Vítkovice, a.s.

Zdroj: http://ostravaci.cz/

 
© Michal Šíma - Všechny fotografie zveřejněné na tomto webu jsou osobním vlastnictvím autora. Jejich zneužití je trestné! Další šíření, kopírování či jiné použití je možné jen s jeho písemným souhlasem. Chráněno autorským zákonem č.121/2000 Sb.