OSTRAVSKO INDUSTRIÁLNÍ

... aneb "město v továrně" ve fotografii

Elektrárna Třebovice

Tepelná elektrárna Třebovice, ul.Elektrárenská, při soutoku řek Odry a Opavy. Výstavba v letech 1931-1933, v té době největší elektrárna ve střední Evropě pracující s vysokým tlakem a teplotou. V roce 1960 bylo původní technické zařízení z 30.let 20.století demontováno a stará část elektrárny rekonstruována na teplárenský provoz. V současnosti slouží tedy jako teplárna.

Zdroj: http://ostravaci.cz/

 
© Michal Šíma - Všechny fotografie zveřejněné na tomto webu jsou osobním vlastnictvím autora. Jejich zneužití je trestné! Další šíření, kopírování či jiné použití je možné jen s jeho písemným souhlasem. Chráněno autorským zákonem č.121/2000 Sb.