OSTRAVSKO INDUSTRIÁLNÍ

... aneb "město v továrně" ve fotografii

Důl Paskov

První pokusy nalézt kamenné uhlí jižně od ostravské pánve směrem k Beskydám byly činěny již v r.1820. V Paskově (a okolních obcích až k podhůří Beskyd) kutal francouzský inženýr Chanove v letech 1898 - 1903 a rovněž jistí francouzští bankéři. Nejúspěšnější byli s hledáním uhlí v Paskově a Staříči. 17. října 1901 navrtali v Paskově v hloubce 620 m sloj o mocnosti 150 cm a později dokonce 260 cm s kvalitním, koksovatelným uhlím. Další práce však byly zastaveny vzhledem k těžké hospodářské krizi, která vypukla v r. 1902. V pozdějších letech se do prací a hledání uhlí zapojila Báňská hutní společnost, která chtěla nalezeným uhlím vylepšit hospodářskou situaci na Těšínsku a především v nedaleké Karlově huti v Lískovci u Frýdku. Ani tentokrát však k uskutečnění tohoto projektu vzhledem k předpokládaným vysokým nákladům spojeným s jeho realizací nedošlo.Poslední průzkumy byly prováděny v letech 1949 - 1954 a na jejich základě byla 25. června 1959 schválena vládou výstavba kamenouhelného dolu Paskov. Hloubení důlních jam začalo v roce 1961, v roce 1963 byla započata ražba důlních chodeb a o tři roky později bylo vytěženo první tržní uhlí. Samotná těžba zde byla kvůli špatným hospodářským výsledkům ukončena už v roce 1999. 28.9.2002 byla odstřelena ocelová těžní věž vtažné jámy.

Zdroj: http://www.obec-paskov.cz/


 
© Michal Šíma - Všechny fotografie zveřejněné na tomto webu jsou osobním vlastnictvím autora. Jejich zneužití je trestné! Další šíření, kopírování či jiné použití je možné jen s jeho písemným souhlasem. Chráněno autorským zákonem č.121/2000 Sb.