OSTRAVSKO INDUSTRIÁLNÍ

... aneb "město v továrně" ve fotografii

Dolní oblast Vítkovic

Dolní oblast je 307 hektarů rozlehlé území akciové společnosti VÍTKOVICE, kde byla v září roku 1998 ukončena výroba surového železa a koksu. Po výrobě zůstaly v majetku podniku provozy se silně ekologicky znečištěnými pozemky, technologiemi a stavebními objekty. Kulturní památka bezprostředně zaujímá asi 32 hektarů, tj. pětinu ze 150 hektarů využitelného území Dolní oblasti, zbývající plochu tvoří halda Hrabůvka a štěrková pole. Hodnota objektů kulturní památky má být mimo jiné v tom, že zahrnují na sebe navazující technologie výroby - od těžby černého uhlí až po výrobu železa a oceli.

Důl Hlubina (Tiefbauschacht) byl založen roku 1852 S. M. Rothschildem. Původní název dolu byl 17. 7. 1946 změněn na Důl Bohumil Laušman, v únoru 1949 se vrátil k původnímu názvu Hlubina. Důl Hlubina existuje od roku 1852 dodnes, těžba uhlí na něm pak probíhala v letech 1863 - 1991. Těžba byla zastavena 30. 6. 1991 a jámy byly zasypány. Celý areál dolu byl roku 2002 spolu s vysokými pecemi Vítkovických železáren, vytvářejícími jedinečné panorama, označované jako "Ostravské Hradčany", prohlášen za národní kulturní památku.

V této rubrice najdete i fotky hrudkovny, která byla rovněž součástí vítkovické Dolní oblasti. Sloužila totiž k aglomeraci železné rudy, dovážené především z Ruska, a následně k přípravě vysokopecní vsázky. Hrudkovnu poznáte podle jejího typického kostičkovaného komínu, který je mimo jiné nejmohutnějším cihlovým komínem v ČR. Údajně by však měl být odstřelen, což bude velká škoda. Doufejme, že k tomu nakonec přece jen nedojde...

(Protože Dolní oblast a důl Hlubina spolu těsně sousedí, neumístil jsem je do oddělených rubrik.)

Zdroj:
http://ostravaci.cz/


 
© Michal Šíma - Všechny fotografie zveřejněné na tomto webu jsou osobním vlastnictvím autora. Jejich zneužití je trestné! Další šíření, kopírování či jiné použití je možné jen s jeho písemným souhlasem. Chráněno autorským zákonem č.121/2000 Sb.