OSTRAVSKO INDUSTRIÁLNÍ

... aneb "město v továrně" ve fotografii

Chemička Rütgers

Továrna Julia Rütgerse na zpracování dehtu vznikla roku 1892 a se svými výrobky - dehtem, benzolem a střešní lepenkou - se prosadila na trzích v celé Evropě. V roce 1899 zde byla zavedena poprvé u nás výroba čistého toluenu, čistého benzenu a rozpouštěcího benzolu. Roku 1900 byla také zavedena výroba antracenu. V roce 1921 byly závody přeměněny na komanditní společnost a staly se výhradním výrobcem benzolu na Ostravsku. V roce 1933 byla v továrně poprvé ve střední Evropě instalována firmou Koppers trubková destilace surového dehtu, uvedená do provozu v roce 1935. Výrobní program byl postupně rozšiřován. Po převedení většiny výroby do nového závodu ve Valašském Meziříčí v letech 1963-74 zde zůstala jen výroba kyseliny karbolové, k zastavení provozu došlo v 90.letech 20.století. Starší podobu areálu dokládá pouze několik objektů z 1.poloviny 20.století. Nynější areál Lahos Hulváky, masivně zamořený brownfield (rozloha cca 26 ha). V dubnu roku 1964 zde údajně došlo k silnému výbuchu.

Zdroje:
publikace "Technické památky v Ostravě"
http://ostravaci.cz

 
© Michal Šíma - Všechny fotografie zveřejněné na tomto webu jsou osobním vlastnictvím autora. Jejich zneužití je trestné! Další šíření, kopírování či jiné použití je možné jen s jeho písemným souhlasem. Chráněno autorským zákonem č.121/2000 Sb.