OSTRAVSKO INDUSTRIÁLNÍ

... aneb "město v továrně" ve fotografii

BorsodChem (MCHZ)

Moravské chemické závody (nyní BorsodChem MCHZ) jsou průmyslový podnik nacházející se v Mariánských Horách. Rozhodující výrobní náplň závodu tvoří výrobky organické chemie (zejména anilin), menší část potom anorganické chemikálie. Koncem roku 1924 začalo Československo jednat s francouzskou firmou Société de l´Amonique a Československou společností pro výrobu syntetického čpavku - amoniaku a vodíku z koksového plynu o založení chemických závodů v Ostravě. Ke konečné dohodě došlo roku 1925. Původně bylo zamýšleno postavit továrnu poblíž koksovny Karolina, avšak s ohledem na nevyhovující umístění této lokality v centru města bylo rozhodnuto postavit chemičku poblíž koksovny Ignát (dnes Jan Šverma). Jako pozitivní faktory byly vyhodnoceny zejména dostatečný zdroj užitkové vody z řeky Odry, blízkost koksovny i elektrárny, železniční dostupnost a okolí vhodné pro další rozšiřování závodu. Aby se zabránilo případným povodním z blízké řeky, byl haldovinou z dolu Ignát navýšen terén o 1,5 metru. Samotná výstavba začala 16.září 1927. Prvním ředitelem podniku byl 1.března 1925 jmenován Ing.Václav Chval.

Zdroj:
http://cs.wikipedia.org/

 
© Michal Šíma - Všechny fotografie zveřejněné na tomto webu jsou osobním vlastnictvím autora. Jejich zneužití je trestné! Další šíření, kopírování či jiné použití je možné jen s jeho písemným souhlasem. Chráněno autorským zákonem č.121/2000 Sb.