OSTRAVSKO INDUSTRIÁLNÍ

... aneb "město v továrně" ve fotografii

Arcelor Mittal

Metalurgický komplex s uzavřeným hutním cyklem zahrnujícím koksárenské baterie, vysoké pece, ocelárenské pece, válcovny, rourovny, strojírenský závod a energetiku. Vznikl v roce 1951 jako Nová huť Klementa Gottwalda (NHKG). V současnosti se jedná o největší podnik svého druhu v České republice.

Zdroj: http://ostravaci.cz/

 
© Michal Šíma - Všechny fotografie zveřejněné na tomto webu jsou osobním vlastnictvím autora. Jejich zneužití je trestné! Další šíření, kopírování či jiné použití je možné jen s jeho písemným souhlasem. Chráněno autorským zákonem č.121/2000 Sb.